Trang chủ > Lĩnh vực của bạn

Sản xuất Dược phẩm

Gọi chúng tôi tại 1900 8689 để được khảo sát miễn phí hoặc Liên hệ chúng tôi

Sản xuất Dược phẩm

Bảo vệ cơ sở sản xuất Dược phẩm khỏi sự tấn công của côn trùng dịch hại

Tại PestGard, chúng tôi nhận ra vai trò quan trọng của việc kiểm soát côn trùng dịch hại nhằm bảo đảm các nhà sản xuất dược phẩm có thể qua được các yêu cầu của các qui định khắt khe nhất. Nguyên liệu dược phẩm thô, thuốc và thiết bị y tế khi bị nhiễm bẩn không chỉ làm hư hỏng các hàng hóa bị ảnh hưởng và gây thất thoát trong sản xuất, mà còn dẫn đến mất uy tín đối với khách hàng và trả sản phẩm.

PestGard cung cấp giải pháp kiểm soát côn trùng dịch hại hiệu quả nhất nhằm bảo vệ các địa điểm sản xuất có quy định khắt khe. PestGard đã xây dựng chương trình kiểm soát côn trùng dịch hại tổng hợp chủ động nhằm bảo đảm bảo vệ toàn diện và chuyên nghiệp cho tất cả các qui trình sản xuất dược phẩm của bạn.

Tìm hiểu thêm về Kiểm soát côn trùng dịch hại tổng hợp sử dụng các phương pháp kiểm soát chủ động
Khám phá loài côn trùng có nguy cơ cao tại khu từng khu vực

Thông tin khác & Các bước tiếp theo

Tìm hiểu thêm về Kiểm soát côn trùng dịch hại tổng hợp sử dụng các phương pháp kiểm soát chủ động
Tìm hiểu những lợi ích khi làm việc với PCS Việt Nam