Trang chủ > Lĩnh vực của bạn

Quyền truy cập trang web

Gọi chúng tôi tại 1900 8689 để được khảo sát miễn phí hoặc Liên hệ chúng tôi

Quyền truy cập trang web

Trang web của chúng tôi đã tính đến quyền truy cập. Với nỗ lực cung cấp trang web cho số lượng người sử dụng đông đảo nhất, chúng tôi cam kết ủng hộ Sáng kiến Quyền truy cập trang web. Trên hết, điều này nghĩa là khách có thể vào trang web của chúng tôi bằng nhiều loại trình duyệt web và thiết bị đọc màn hình.

Quyền truy cập trang web

Hầu hết các trình duyệt đều chuyển sang các liên kết hay hình thức nào đó bằng cách gõ các từ khóa trên trang web. Trong hệ điều hành Windows của Microsoft, bạn có thể nhấn ALT+ một phím truy cập; trong hệ điều hành Mac, bạn có thể nhấn CTRL + một từ khóa truy cập.

Các từ khóa truy cập dưới đây có trên khắp trang web của PestGard Initial:

Từ khóa truy cập – Chức năng

1 – Chỉ đến trang chủ

2 – Bỏ qua phần chỉ đường

3 – Chỉ đến bản đồ trang web

4 – Kích hoạt mẫu tìm kiếm

9 – Chỉ đến trang “Liên hệ chúng tôi"

0 – Chỉ đến thông tin về quyền truy cập (trang này)

Thông tin khác & Các bước tiếp theo

An toàn và môi trường là điều quan trọng cho cả hai phía chúng ta
Tìm hiểu những lợi ích khi làm việc với PCS Việt Nam