Trang chủ > Lĩnh vực của bạn

Công nghiệp & Sản xuất

Gọi chúng tôi tại 1900 8689 để được khảo sát miễn phí hoặc Liên hệ chúng tôi

Công nghiệp & Sản xuất

Bảo vệ tài sản, Con người và hàng hóa của bạn.

Trong các khu vực sản xuất bận rộn, có sự di chuyển liên tục của con người, sản phẩm, và không nghi ngờ gì, cũng có côn trùng dịch hại nữa. Côn trùng dịch hại là các mối đe dọa lớn trong các cơ sở công nghiệp và chuỗi cung ứng, tương tự như các ngành liên quan đến thực phẩm. Ngoài việc gây thiệt hại cho hàng tồn kho bằng nhiều cách khác nhau, côn trùng dịch hại còn gây nguy hiểm cho sức khỏe và an toàn đối với nhân viên của bạn, có thể ảnh hưởng đến hiệu quả công việc, phá hoại hoạt động và cuối cùng dẫn đến thất thoát doanh thu.

Sử dụng các nguyên tắc Kiểm soát Côn trùng dịch hại tổng hợp, PestGard hợp tác với các nhà sản xuất công nghiệp nhằm bảo đảm các chuẩn mực của bạn hay khách hàng của bạn và các nhà kiểm định không bị ảnh hưởng bởi hoạt động của côn trùng dịch hại.

Tìm hiểu thêm về các dịch vụ kiểm soát chim nhằm bảo vệ doanh nghiệp của bạn khỏi sự xâm nhập của chim
Tìm hiểu PCS Việt Nam đã giúp các doanh nghiệp trong ngành khách sạn trong kiểm soát côn trùng dịch hại như thế nào

Vì sao lại là PCS Việt Nam?

Hỗ trợ kiểm định – Chúng tôi có kiến thức sâu về luật pháp Việt Nam gồm các yêu cầu về kiểm định nội bộ và bên ngoài đối với ngành liên quan đến thực phẩm.

Ban lãnh đạo tận tâm – Hỗ trợ khách hàng ở nhiều địa điểm nhằm đưa ra phương pháp thống nhất cho tất cả các địa điểm bằng một đầu mối liên hệ.

Hỗ trợ toàn quốc – Với 3 chi nhánh trên cả nước, chúng tôi bảo đảm tất cả các yêu cầu kiểm soát côn trùng dịch hại của bạn được đáp ứng và mang lại sự yên tâm cho bạn.

Thông tin khác & Các bước tiếp theo

An toàn và môi trường là điều quan trọng cho cả hai phía chúng ta
Tìm hiểu những lợi ích khi làm việc với PCS Việt Nam